Galerija DAR MAR, Kralja Petra 44, 11000 Beograd | tel: +381 (0)11 2634 799 | e-mail: darmargallery@gmail.com
Nikola Žigon
Delikatesa
14-31. maj 2011.

U slikarskom opusu Nikole Žigona, crtež kao osnovno sredstvo likovnog izražavanja, uvek je prisutan. Bilo u funkciji smernica tokom nastanka slike ili kao gotov rad. Ovaj put Nikola Žigon nam se prestavlja serijom novih crteža, koji u značenjskom smislu, na prvom mestu, nose ličnu emociju umetnika zabeleženu u trenutku nastanka rada. Rađeni u dahu, bez kalkulisanja misli, kao intimni zapis umetnika. Izražen kroz ekspresiju širokih vertikalnih i horizontalnih poteza, ostao je veran morfologiji svog vizuelnog rukopisa, jednim vidom asocijativne apstrakcije nadovezane na simbole i znakove, koji se kao najintimniji putokazi javljaju često na njegovim radovima. 
 
Na prikazanim crtežima umetnik se poslužio  kolažnim citatima, kao podtekstom rada, koji nastaje pre same ekspresije lične energije umetnika, bojom ili olovkom. Koristeći fotografije Nebojše Babića (sa izložbe "Function") Nikola citira poruku tih radova ali smeštajući je u drugi, lični kontekst novog rada, odnosno crteža koji nastaje, i nadovezuje se na fotografiju. Takođe koristi aplikacije iz novina, poštanske markice, notne listove ili isečke znakova. Citirane aplikacije su preuzete u svom asocijativnom značenju za umetnika. One ostaju u svom primarnom obliku, nedorađivane, bez menjanja svoje vizuelne forme, sa promenjenim kontekstom značenja koji se sada stavlja u funkciju lične poruke koju nam umetnik šalje.
 
Teme kojima se Nikola Žigon bavi pokazuju određeni vid nežnosti i osetljivosti koji se promalja kroz prikazane crteže, iako su rađeni u ekspresivnom maniru. Mogu se posmatrati kao završni gest inspiracije, koja je svoje glavno mesto formirala u njegovima slikama; kao jedan tren oduške, uživanja ili ispoljavanja one instant emocije koja prođe kroz umetnika tokom stvaranja, ili se ponovo vrati; kao desert umetnikovog nadahnuća. Otuda i naziv izložbe Delikates, kojim objedinjuje sofisticiranost ekspresivnog izražaja  i  suptilnost u artikulisanju energije.
 
Crteži Nikole Žigona su skice proživljenog trenutka, zabeležene emocije i zaustavljenog daha, intimne asocijacije umetnika koje beleži simbolima, ostavljajući prostora da svaki posmatrač ovih crteža na svoj način doživi prikazano.
 
 
 Milica Ilić