Galerija DAR MAR, Kralja Petra 44, 11000 Beograd | tel: +381 (0)11 2634 799 | e-mail: darmargallery@gmail.com
O nama
     Od 2002. godine, kada je Dar Mar osnovana kao privatna galerija, cilj ovog izložbenog prostora bio je kristalno jasan: promocija i afirmacija vizuelnog stvaralaštva. Do novembra 2014. godine galerija je poslovala kao prostor koji je osim stalne postavke, koja je podrazumevala mnoga značajna imena domaće likovne scene, ugostio i brojne samostalne tematske izložbe afirmisanih umetnika čija su dela obogatila energiju i dale identitet Dar Mar-u. Saradnja sa mnogim umetnicima je nastavljena do današnjih dana kroz nove projekte te prijateljske odnose, što izdvaja ovu galeriju od klasično uređenog prostora za izlaganje umetničkih dela i pretvara u interaktivno mesto razmene novih ideja i inspiracija.
     Kada govorimo o identitetu galerije Dar Mar svakako se mora istaći zajednička izložba održana 2008. godine, naslovljena stihom Poljubac je susret najlepši na svetu iz pesme Jovana Dučića. Tom prilikom su pod istim krovom okupljeni brojni autori različitih umetničkih poetika te je postalo jasno da je u galeriji prisutan spontan i nezavistan pristup kada je reč o selekciji autora koje predstavlja i zastupa, što je svakako redak slučaj kada je u pitanju današnja promocija umetničkih dela. Februara 2010. godine Dar Mar se iz svojih 15 kvadratnih metara privremeno preselio u prostorije galerije „Progres“ i predstavio publici izložbom Dar Mar u Progresu. Ova značajna izložba koja je okupila brojne istaknute predstavnike novije srpske umetnosti ujedno je predstavljala i rezime osmogodišnjeg rada galerije.
     Iako je prostorni i idejni koncept galerije izmenjen 2014. godine, Dar Mar i dalje krasi i izdvaja atmosfera koja se bazira na razmeni energija posmatrača i umetničkih dela, zajedničkim kreativnim naporima i veri u motivacionu snagu umetnosti. Nedostatak definisane programske osnove oslobodio je galeriju konvencionalnih stega te je izdvojio kao prostor koji afirmiše i dostojno predstavlja stvaraoce sa kojima sarađuje.
     Izložbom Kolekcionar Srđana Đileta Markovića, održanom novembra meseca 2014. godine, publici je predstavljen novi prostorni i idejni koncept galerije čiju osnovnu okosnicu čini izlaganje svega jednog umetničkog dela u prostoru Dar Mar-a. Razlog ovoj promeni, uprkos dotadašnjem uspešnom poslovanju, bila je želja da se postavke izložbi prilagode nevelikom prostoru galerije te da se samom posetiocu odnosno posmatraču pruži prilika da jasnije, bez okolnih distrakcija, posvećeno sagleda jedno kapitalno ili pak prelomno delo u opusu umetnika. Ovakav koncept predstavlja ujedno i odgovor na hiperprodukciju kojom se galerije nadmeću za svoje mesto na tržištu uprkos činjenici da zainteresovanih posetilaca gotovo i nema. S druge strane, jasno je da ovaj minimalistički pristup predstavlja i borbu protiv prezasićenosti često nebitnim informacijama, te brzini i prolaznosti koja predstavlja simptom doba u kome živimo. Kada je posmatrač suočen sa jednim umetničkim delom omogućeno mu je da ga pojmi kako empirijski tako i razumno, te da uspori vreme koje nas nagriza i u potpunosti doživi umetnost koja će dalje inspirisati.
Galerija